Tillförlitlig energi

  • Vi garanterar energisäkerheten och leveranssäkerheten genom investeringar och kontinuerligt utvecklingsarbete.
  • Vår verksamhet är transparent och öppen i alla faserna av energikedjan från produktion till konsument.
  • Vi utvecklar tjänster och produkter på ett sådant sätt att de är hållbara och effektiva genom hela kedjan.

Inom vårt verksamhetsområde svarar vi för ungefär 103 000 kunders energitillgång. Vår plan för utveckling av nätet fastställer de årliga åtgärderna och investeringsbehoven fram till 2028. Därtill svarar vi även för underhållet av elnätet.

Leveranssäkerhetsmålen baserar sig på elmarknadslagen som förutsätter att 50 procent av kunderna ska omfattas av ett leveranssäkert nät år 2019. År 2023 ska 75 procent av våra kunder omfattas av ett leveranssäkert nät. Under översiktsåret omfattades redan över 60 procent av våra kunder i Kymmenedalens Elnäts område av ett leveranssäkert nät.

Investeringar i leveranssäkerheten 2013–2017

Centrala åtgärder för att förbättra leveranssäkerheten 2017

  • Elstationen i Lappträsk och kraftledningen som matar den färdigställdes.
  • Av mellanspänningsnätet kablades 89,4 kilometer. Mellanspänningsnätets kablingsgrad var 18,6 procent vid årets slut.
  • Inom Kymmenedalens Elnäts område utfördes årliga flygfotograferingar av nätet. I turen stod områdena i Luumäki, Miehikkälä, Inkeroinen, Anjala, Koria, Pyttis, Lappträsk och de norra delarna av Kotka.
  • Kvistningen av träden vid utkanterna av ledningsområdet inleddes i Kymmenedalens Elnäts område. I områdena i Hollola, Orimattila och Artsjö kvistades under sommaren totalt cirka 230 ledningskilometer.

Målnivån beträffande längden på distributionsstörningar är högst 1,1 timme per kund. På grund av stormen Kiira uppgick längden på distributionsstörningarna per kund i genomsnitt till 2,2 (1,6) timmar. Mängden distributionsstörningar var 2,42 (2,31). Reparationskostnaderna till följd av störningar uppgick under året till 1,4 (1,3) miljoner euro.

Distributionsstörningarnas längd / kund 2014–2018

Antalet distributionsstörningarna / kund 2013–2017

Enligt kundbelåtenhetsenkäten bedömdes störningsfriheten i eldistributionen vara något svagare jämfört med året innan. Kundernas bedömning av hur snabbt felen reparerades var bättre än året innan och även bättre än genomsnittet (3,54) för branschen. 

Kundbelåtenhet / Elkvalitet 2013–2017

Störningsfri eldistribution
Hur snabbt fel korrigeras