Ledningsgrupp

johtoryhma-2017-2 (002).jpg


Aku Pyymäki, verkställande direktör, Kymmenedalens El Ab
Utbildning: diplomingenjör
Födelseår: 1965
Representationer: styrelsemedlem i följande bolag: Elvera Oy, Finlands Energiindustri rf, Kymppivoima Oy (ordf.), Kymppivoima Hankinta Oy (ordf.), Kymppivoima Hydro Oy, Voimapiha Oy, Orimattilan Lämpö Oy (vice ordf.), Industriutskottet vid Kymmenedalens handelskammare

Simo Harju, ekonomidirektör, Kymmenedalens El Ab
Utbildning: ekon. mag.
Födelseår: 1976
Representationer: -

Olli Laitinen, direktör Energiaffärsverksamhet, Kymmenedalens El Ab
Utbildning: diplomingenjör
Födelseår: 1978
Representationer: styrelsemedlem i Orimattilan Lämpö Oy

Raimo Härmä, verkställande direktör, Kymmenedalens Elnät Ab
Utbildning: ingenjör
Födelseår: 1958
Representationer: ordförande för Regleringskommittén vid Finlands Energiindustri rf, styrelseordförande för Kaakon Alueverkko Oy

Medlemmar i den bredare ledningsgruppen var ytterligare utvecklingschef Heikki Rantula och kommunikationschef Annemari Backman.

På bilden från vänster Aku Pyymäki, Olli Laitinen, Raimo Härmä och Simo Harju.