Styrelse

hallitus (002).jpg


Harri Helminen, styrelseordförande
Utbildning: mellanskola, HHJ-examen (godkänt styrelseledamot)
Födelseår: 1955
Nuvarande arbetsuppgift: projektarbetare inom arbetarskyddsfrågor, Stora Enso Anjalankoski
Viktigaste förtroendeuppdrag: ordförande för Kouvola stadsstyrelse, ordförande för landskapsrådet i Kymmenedalen 

Mia Heijnsbroek-Wirén, vice ordförande för styrelsen
Utbildning: Hotell- och restaurangförman, studentlinjen
Födelseår: 1969
Nuvarande arbetsuppgift: yrkeslärare inom hotell- och restaurangbranschen
Viktigaste förtroendeuppdrag: ordförande för Lovisa stadsstyrelse 

Kim Jordas, styrelsemedlem
Utbildning: student, HHJ-utbildning
Födelseår: 1959
Nuvarande arbetsuppgift: verkställande direktör, Finlands Yrkesfiskarförbund FYYF r.f.
Viktigaste förtroendeuppdrag: 1:e vice ordförande i Lappträsk kommunfullmäktige, styrelseordförande för Pro Fisk RF

Jussi Karinen, styrelsemedlem
Utbildning: diplomingenjör, HHJ-utbildning
Födelseår: 1955
Nuvarande arbetsuppgift: verkställande direktör Jukab Oy
Viktigaste förtroendeuppdrag: styrelseordförande för Orfer Oy och Inosence Polyol Oy, styrelsemedlem i Yle och i många andra bolag

Jarkko Harjumaaskola, styrelsemedlem
Utbildning: yrkeskola, husbyggnadslinjen, HHJ-utbildning
Födelseår: 1968
Nuvarande arbetsuppgift: regionombudsman, Byggnadsförbundet
Viktigaste förtroendeuppdrag: medlem av stadsfullmäktige i Fredrikshamn, vice ordförande för Fredrikshamn-Kotka Hamn Oy:s styrelse, medlem av Landskapsfullmäktige och ordförande för revisionsnämnden

Kristian Forsman, styrelsemedlem
Utbildning: AFM (agronomie- och forstmagister), HHJ-examen
Födelseår: 1971
Nuvarande arbetsuppgift: landsbygdsföretagare
Viktigaste förtroendeuppdrag: ordförande i Mörskom kommunfullmäktige 

Mika Lampola, styrelsemedlem
Utbildning: ingenjör, elkraftteknik
Födelseår: 1971
Nuvarande arbetsuppgift: projektchef för underhåll, UPM
Viktigaste förtroendeuppdrag: medlem av kommunstyrelsen i Hollola, förvaltningsperson på bank, olika medborgarorganisationer 

På bilden från vänster Mia Heijnsbroek-Wirén, Mika Lampola, Jarkko Harjumaaskola, Harri Helminen, Kim Jordas, Kristian Forsman och Jussi Karinen.