Styrelsens verksamhetsberättelse

Viktiga händelser

  • Kymmenedalens El och ägarkommunerna undertecknade på våren ett avtal om övergripande arrangemang i vilket parterna kom överens om förvärv av bolagets aktier som ägdes av Kotka stad (27 %) och finansieringen av arrangemanget. Aktierna som förvärvades den 16 uni 2017, sammanlagt ­62 003 stycken till ett värde av 1 132 euro per aktie, makulerades senare under räkenskapsperioden. I samband med detta arrangemang gjorde Kymmenedalens Elnät Ab ett leasingavtal om en del av sitt elöverföringsnät i april. Koncernens nätverksamhet fortsätter på samma sätt som tidigare i fyra landskap. Ägararrangemangen inverkar inte på bolagets kundrelationer, verksamhet eller verksamhetsområde.  
  • Byggandet av vindkraftparken i Ömossa i Kristinestad fortsatte under år 2017 och parken blev färdig vid årsskiftet. Finlands största park med 34 kraftverk fördubblar Kymmenedalens El:s vindkraftsproduktion till cirka 60 GWh per år och höjer andelen kolfri produktion i bolaget till över 90 procent.  
  • Intresset för småproduktion och solelsystem ökade betydligt också under denna översiktsperiod. Kymmenedalens El inledde försäljningen av solelsystem under årets första tertial med samarbetspartnern Lem-Kem Oy.  
  • Utvecklingsprogrammet som syftar till att förbättra elnätets leveranssäkerhet fortsatte på en årsnivå av cirka 16 miljoner euro under 2017. Det fanns sammanlagt 25 omfattande projekt inom nätverksbyggandet. I de flesta av dem förnyades mellanspänningsnätet genom att luftledningar byttes ut mot jordkablar. Elstationen i Lappträsk och 110 kV ledningen till den togs i bruk i oktober.  
  • Kymmenedalens El ingick ett ICT-serviceavtal med MPY Palvelut Oyj, som ska sörja för bolagets grundläggande informationsteknik, maskinsals- och sakkunnigtjänster, stödtjänster för informationstekniken, datakommunikationstjänster och anläggningsleveranser.