Personal

Antalet anställda i koncernen var i medeltal 64 (84). Antalet fast anställda i slutet av året var 62 (68). I koncernen gick fyra anställda i pension och tre nya personer anställdes under året.  

Medelåldern för de fast anställda vid koncernen den 31 december 2017 var 48,5 (49,5) år och medelåldern för de fast anställda vid moderbolaget var 49,4 (49,2) år.  

Utöver med lagstadgade försäkringar har hela personalen även försäkrats med en gruppförsäkring för fritidsolycksfall. 

Koncernens nyckeltal för personal:

2017 2016 2015
Antalet anställda i medeltal under räkenskapsperioden 64 84 137
Antalet fast anställda i slutet av räkenskapsperioden 62 68 132
Löner och arvoden under räkenskapsperioden, milj. euro 3,6 4,7 6,8

Moderbolagets nyckeltal för personal:

2017 2016 2015
Antalet anställda i medeltal under räkenskapsperioden 45 49 51
Antalet fast anställda i slutet av räkenskapsperioden 43 49 50
Löner och arvoden under räkenskapsperioden, milj. euro 2,4 2,6 2,4