Företagsöversikt

Omsättningen har ökat väsentligt jämfört med motsvarande period året innan. Den största orsaken till ökningen är en ändring i bokföringssättet av omsättningen för produktionen, vars inverkan på omsättningen under översiktsperioden är cirka 8,3 miljoner euro. Ändringen i bokföringssättet har inte någon inverkan på KSOY:s resultat.

Väderförhållandena var mycket gynnsamma under årets första tertial och kunderna hade rekordartat få störningar i eldistribution. Den målmedvetna satsningen på leveranssäkerheten i elnätet som har pågått i flera år återspeglas redan i avbrottssiffrorna.

KSOY:s rätt att motta el från Vaskiluodon Voimas kraftverk i Seinäjoki upphörde 1.3.2018 när Vaskiluodon Voima sålde kraftverksverksamheten i Seinäjoki till EPV Energia. KSOY:s mängd kolneutral produktion närmar sig hundra procent.

Finlands regering fattade 10.4.2018 beslut om att förbjuda energianvändning av stenkol från och med 1.5.2029.