Uppskattad utveckling under resten av året

Växlingarna i vädret och utvecklingen av marknadspriset på partiel inverkar på utvecklingen av koncernens affärsverksamhetsresultat. Energimyndighetens nya övervakningsmodell skapar stabilitet i nätaffärsverksamheten. I modellen beaktas den låga räntenivåns inverkan på den tillåtna avkastningen bättre än tidigare.

Priserna på elderivat har under årets början stigit betydligt snabbare än konsumentpriserna för el vilket försämrar något resultatprognosen för energiaffärsverksamheten för återstoden av året.