Nyckeltal

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 47,7 (36,5) miljoner euro. Rörelsevinsten var 9,3 (45,1) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 7,1 (35,7) miljoner euro. Den jämförbara rörelsevinsten året innan uppgick till 7,9 miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst till 6,0 miljoner euro.

Investeringarna uppgick till sammanlagt 3,8 (4,4) miljoner euro, varav 3,5 (4,0) miljoner euro var investeringar i elnätet och 0,3 (0,4) miljoner euro övriga investeringar.

Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 116,5 (85,9) miljoner euro. Soliditeten exklusive anslutningsavgifter var 19,2 (41,3) procent och inklusive anslutningsavgifter 44,2 (62,9) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,6 (2,6).

 I slutet av april var antalet fast anställda 62 (67) och visstidsanställda 1 (1).