Översiktsperioden i korthet

  • omsättningen och det jämförbara resultatet ökade 
  • under översiktsperioden rekordartat får störningar i elleveranserna
  • försäljningen av solenergisystem mångdubblades, över fyra hundra solenergisystem har anslutits till elnätet 
  • partimarknadspriset på el på den högsta nivån på sju år
  • investeringarna i elnätet och leveranssäkerheten fortsätter, investeringarna sammanlagt 11,0 M€ (10,3)