Affärsveksamhet

Koncernen Kymmenedalens El består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab som idkar energiverksamhet och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab som idkar nätverksamhet. Koncernen har ägarandelar i Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Kaakon Alueverkko Oy, Orimattilan Lämpö Oy och Elvera Oy.

Organisaatio_RUO_18 (002).png

Kymmenedalens El Ab ägs av 11 kommuner. Ägarkommunerna och -städerna är Askola, Fredrikshamn, Hollola, Kouvola, Lappträsk, Lovisa, Luumäki, Mörskom, Orimattila, Pukkila och Vederlax.