Affärsverksamheternas nyckeltal

    1.1–31.8.2018   1.1–31.8.2017                       2017
Energi       
   Omsättning M€ 47,3 31,9  48,8 
   Rörelsevinst M€ 0,7  1,4  3,4 
   Rörelsevinst%  1,5   4,2 7,0 
       
 Elnät (Kymmenedalens Elnät Ab)       
   Omsättning M€  35,6   31,5 48,0 
   Rörelsevinst M€ 13,0   46,6  50,8 
   Rörelsevinst%  36,6   147,6 105,8