Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick till 124,2 (93,6) miljoner euro. Rörelsevinsten var 23,0 (53,7) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 18,6 (44,4) miljoner euro. 

Moderbolagets omsättning uppgick till 74,7 (50,0) miljoner euro. Den största orsaken till den ökade omsättningen är ändringen av bokföringssättet för omsättningen av produktionen, vars inverkan på omsättningen är 24,4 miljoner euro. Rörelsevinsten var 0,2 (1,5) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 14,9 (30,5) miljoner euro. Moderbolagets utdelningsintäkter och mottagna koncernbidrag uppgick sammanlagt till 18,7 (30,0) miljoner euro. 

Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 97,7 (118,4) miljoner euro vid årets slut. Soliditeten var 24,7 (20,1) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,3 (1,9). 

Moderbolagets externa lånekapital uppgick till 55,8 (72,4) miljoner euro vid årets slut. Likviditeten (Quick ratio) var 1,1 (1,5). 

Koncernens investeringar uppgick till sammanlagt 18,0 (17,1) miljoner euro, varav 15,2 (14,9) miljoner euro var investeringar i elnätet och 2,8 (2,2) miljoner euro utgjorde övriga investeringar. Moderbolagets investeringar uppgick till 1,4 (1,6) miljoner euro. 

Nyckeltal för koncernens finansiella ställning och resultat:   

2018 2017 2016
Omsättning, milj. euro 124,2 93,6 94,1
Rörelsevinst, milj. euro 23,0 53,7  13,4
Rörelsevinst, % 18,5 57,4  14,3
Avkastning på eget kapital, % 32,3 66,1  19,5
Avkastning på investerat kapital, % 14,5 31,3  12,0
Soliditet, % 24,7 20,1  34,8
Likviditet (Quick ratio) 1,3 1,9 1,4

Nyckeltal för moderbolagets finansiella ställning och resultat:

2018 2017 2016
Omsättning, milj. euro 74,7 50,0 57,5
Rörelsevinst, milj. euro 0,2 1,5  4,3 
Rörelsevinst, % 0,3 2,9  7,6 
Avkastning på eget kapital, % 44,5 54,5  21,2
Avkastning på investerat kapital, % 1,6 28,5  10,8
Soliditet, % 34,9 24,4  65,8
Likviditet (Quick ratio) 1,1 1,5  3,3