Personal

Antalet anställda i koncernen var i medeltal 60 (64). Antalet fast anställda var 59 (62) i slutet av året. I koncernen gick sex anställda i pension och sex nya personer anställdes under året. 

Medelåldern för de fast anställda vid koncernen den 31 december 2018 var 47,2 (48,5) år och medelåldern för de fast anställda vid moderbolaget var 48,3 (49,4) år.  

Utöver med lagstadgade försäkringar har hela personalen även försäkrats med en gruppförsäkring för fritidsolycksfall. 

Koncernens nyckeltal för personal:

2018 2017 2016
Antalet anställda i medeltal under räkenskapsperioden 60 64 84
Antalet fast anställda i slutet av räkenskapsperioden 59 62 68
Löner och arvoden under räkenskapsperioden, milj. euro 3,4 3,6 4,7

Moderbolagets nyckeltal för personal:

2018 2017 2016
Antalet anställda i medeltal under räkenskapsperioden 41 45 49
Antalet fast anställda i slutet av räkenskapsperioden 41 43 49
Löner och arvoden under räkenskapsperioden, milj. euro 2,2 2,4 2,6