Väsentliga händelser efter slutet av räkenskapsperioden