Ledningsgrupp

johtoryhma-2017-2 (002).jpg

På bilden från vänster Aku Pyymäki, Olli Laitinen, Raimo Härmä och Simo Harju.

Ledningsgrupp

Aku Pyymäki, verkställande direktör, Kymmenedalens El Ab
Utbildning: diplomingenjör
Födelseår: 1965
Representationer: styrelsemedlem i följande bolag: Elvera Oy (vice ordf.), Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Voimapiha Oy, Orimattilan Lämpö Oy (vice ordf.), Industriutskottet vid Kymmenedalens handelskammare, Valutskottet vid Finsk Energiindustri rf, PD-Power Oy (ordf.), Power-Deriva Oy (ordf.)

Simo Harju, ekonomidirektör, Kymmenedalens El Ab
Utbildning: ekon. mag.
Födelseår: 1976
Representationer: -

Olli Laitinen, direktör Energiaffärsverksamhet, Kymmenedalens El Ab
Utbildning: diplomingenjör
Födelseår: 1978
Representationer: styrelsemedlem i Orimattilan Lämpö Oy

Raimo Härmä, verkställande direktör, Kymmenedalens Elnät Ab
Utbildning: ingenjör
Födelseår: 1958
Representationer: ordförande för Regleringskommittén vid Finlands Energiindustri rf, styrelsemelem i Kaakon Alueverkko Oy

Medlemmar i den bredare ledningsgruppen var ytterligare utvecklingschef Heikki Rantula och kommunikationschef Marjo Lahtinen.