Förvaltningsrådet

Markus Kalliokivi, ordförande för förvaltningsrådet
Utbildning: grundskola
Födelseår: 1976
Nuvarande arbetsuppgift: företagare
Viktigaste förtroendeuppdrag: ordförande för Pukkila kommunstyrelse

Janne Lepola, vice ordförande för förvaltningsrådet
Utbildning: Med.lic., eMBA, HHJ-utbildning (Godkänd styrelsemedlem) 
Födelseår: 1965
Nuvarande arbetsuppgift: ledande läkare, verkställande direktör
Viktigaste förtroendeuppdrag: 1:e vice ordförande för Lovisa stadsfullmäktige

Osmo Havuaho, medlem i förvaltningsrådet
Utbildning: politices kandidat, HHJ-examen
Födelseår: 1958
Nuvarande arbetsuppgift: kommundirektör i Vederlax
Viktigaste förtroendeuppdrag: styrelseledamot i Cursor Oy, styrelseordförande i Interfin Oy, styrelseordförande i Kiinteistö Oy Virojoen linja-autoasema, styrelseledamot i Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry, styrelseledamot i Kymenlaakson Venäjän-kaupan kilta, styrelseledamot i Kiinteistö Oy Virolahden Vuokra-asunnot 

Elina Inkeroinen-Lalu, medlem i förvaltningsrådet
Utbildning: fil. mag., HHJ-examen
Födelseår: 1975
Nuvarande arbetsuppgift: riksdagsassistent
Centrala förtroendeuppdrag: ordförande för stadsfullmäktige i Fredrikshamn, 1:a vice ordförande för regionfullmäktige, medlem av landskapsfullmäktige, styrelseledamot i HaminaKotka Satama Oy

Ville Kaunisto, medlem i förvaltningsrådet
Utbildning: ekon. stud.
Födelseår: 1982
Nuvarande arbetsuppgift: basketspelare
Centrala förtroendeuppdrag: medlem i Kouvola stadsfullmäktige, medlem i Kymmenedalens Andelsbanks fullmäktige

Tapio Malmiharju, medlem i förvaltningsrådet
Utbildning: jordbrukstekniker
Födelseår: 1952
Nuvarande arbetsuppgift: lantbrukare, pensiononär
Viktigaste förtroendeuppdrag: medlem i Orimattila stadsfullmäktige och ordförande för stadens livskraftsutskott och tekniska utskott 

Jouni Martikainen, medlem i förvaltningsrådet
Utbildning: diplomingenjör
Födelseår: 1968
Nuvarande arbetsuppgift: kommundirektör i Askola
Viktigaste förtroendeuppdrag: - 

Elmeri Nieminen, medlem i förvaltningsrådet
Utbildning: skogsbruksingenjör
Födelseår: 1985
Nuvarande arbetsuppgift: jord- och skogsbruksföretagare, verkställande direktör 
Viktigaste förtroendeuppdrag: ordförande för kommunstyrelsen i Mörskom, ordförande för Mörskom sparbanks principaler, styrelseordförande för Nystuga Oy, ordförande för MTK-Uusimaa 

Vesa Peltola, medlem i förvaltningsrådet
Utbildning: diplomingenjör
Födelseår: 1965
Nuvarande arbetsuppgift: energisakkunnig Finlands Kommunförbund rf, verkställande direktör Lappträsk Värme AB
Viktigaste förtroendeuppdrag: medlem av kommunstyrelsen och vice ordförande för den tekniska nämnden i Lappträsk

Päivi Rahkonen, medlem i fövaltningsrådet
Utbildning: magister i administrativa vetenskaper
Födelseår: 1964
Nuvarande arbetsuppgift: kommundirektör i Hollola
Viktigaste förtroendeuppdrag: -

Antti Rämä, medlem i förvaltningsrådet
Utbildning: lantbrukstekniker, HHJ-examen
Födelseår: 1967
Nuvarande arbetsuppgift: lantbruksföretagare
Viktigaste förtroendeuppdrag: ordförande för kommunstyrelsen  i Luumäki

Ilkka Ollila, personalrepresentant
Utbildning: ingenjör i automationsteknik
Födelseår: 1980
Nuvarande arbetsuppgift: kundansvarig
Viktigaste förtroendeuppdrag: förtroendeman för tekniska tjänstemän

Pia Hietanen, personalrepresentant
Utbildning: ekonomie magister
Födelseår: 1967
Nuvarande arbetsuppgift: enhetschef, elupphandlingstjänster
Viktigaste förtroendeuppdrag: förtroendeman för de högre tjänstemännen