2018 i korthet

Viktiga händelser under året

01–04 / 2018

 • Vindkraftparken i Ömossa togs i bruk i januari 2018 och mängden elenergi som KSOY producerar med vindkraft ökade till en nivå om 60 GW om året.
 • Jubileumsåret KSOY 100 inleddes med motionsevenemanget för barn Virtaa palloon (Ström i bollen) som anordnades i Kouvola.
 • Vi öppnade i april den nya webbplatsen energiaa.ksoy.fi som slog samman energirådgivningssidorna och webbtidningen.
 • I Hollola och Orimattila röjdes elnätets ledningsgator över en sträcka på drygt 400 kilometer.
 • KSOY:s rätt att motta el från Vaskiluodon Voimas kraftverk i Seinäjoki upphörde 1.3.2018.
 • Omfattande investeringar i elnätets leveranssäkerhet inleddes i Miehikkälä.
 • Vi tog i bruk en ny störningsmeddelandetjänst för eldistributionen och meddelar kunderna på förhand om planerade avbrott i arbetet.
 • Stormarknadsturnén Energi och liv genomfördes på 14 ställen.

05–08 / 2018

 • Flygfotograferingar av elnätet genomfördes i områdena kring Kotka, Fredrikshamn, Virolahti och Miehikkälä och i den östra delen av Kouvola.
 • De största stormarna under sommaren inträffade under midsommaren och i slutet av juni. När situationen var som värst var drygt 2 000 kunder utan el på midsommaren.
 • Inom ramen för jubileumsåret KSOY 100 sponsorerades 14 sommarevenemang i nätområdet under perioden maj–augusti.
 • Helikopterröjningar utfördes på en sträcka av sammanlagt 230 kilometer i områdena kring Lovisa, Lappträsk, Askola, Pukkila, Mörskom och Mäntsälä samt södra delen av Orimattila.
 • Sommarturnén Energi och liv besökte med Wattvagnen tio olika evenemang under sommaren.
 • KSOY:s verksamhetsställe i Lovisa lades ned i slutet av juli.       

09–12 / 2018  

 • Bolagets 34:e elstation blev färdig i Miehikkälä. Utöver byggandet av elstationen investerade bolaget även i en trädsäker 110 kV-ledning och i kabling över en sträcka på omkring 8 kilometer. Vidare ersattes stolptransformatorer med parktransformatorer.
 • Stormen Kuisma orsakade starka vindar och stormbyar som bröt av elektriciteten hos cirka 3 000 kunder i slutet av september.
 • Vi delade ut närmare 8 000 euro i stipendier till unga idrottare och kulturutövare i vårt nätområde.
 • Kymmenedalens Elnät drev ett pilotprojekt med inspektion av luftledningar med hjälp av en drönare.
 • KSOY och Net Group Nordic Oy ingick i slutet av oktober ett avtal om ett nytt kundinformationssystem. Det nya systemet ska tas i bruk i början av 2020.
 • KSOY fyllde 100 år den 30 oktober 2018.
 • Bolagets historik "Virran väen vauhdikas vuosisata" gavs ut. Verket har skrivits av redaktören och författaren Reijo Hämäläinen.
 • Målen överskreds inom försäljningen av solelsystem när försäljningsmålet på 100 system överskreds i december.

medium ksoy tunnus RGB 100 El vaaka RGB sininen