Nyckeltal 2018

   2018 2017  2016  2015  2014 
Omsättning, milj. euro 124,2 93,6  94,1 93,9 106,2
Rörelsevinst , milj. euro 23,0 53,7 13,4 9,1 12,0 
Rörelsevinst % 18,5 57,4  14,3 9,7 11,3
Balansräkning, milj. euro 269,0 266,9 262,7 258,1 239,2 
Utbetald utdelning, milj. euro
euro/aktie
8,5
50,7
8,3
49,5
11,0 
47,9
11,0 
47,9
10,7 
46,8
Investeringar, milj. euro 18,0  17,1 28,3 21,2 38,6
Avkastning på sysselsatt kapital, %  14,5 31,3 12,0 6,1  8,5
Soliditet % 24,7 20,1 34,8  33,4 37,5
Likviditet (Quick Ratio) 1,3 1,9 1,4 1,7 1,4
Antal anställda i genomsnitt 60  64 84 137 163