Personal 2018

Antalet anställda i koncernen var i medeltal 60 (64). Antalet fast anställda var 59 (62) i slutet av året. I koncernen gick sex anställda i pension och sex nya personer anställdes under året.

Inom energiverksamheten arbetade 31 (29), i nätbolaget 19 (19) och inom ekonomi- och förvaltningstjänsterna 10 (15). Medelåldern för de fast anställda vid koncernen var 47,2 (48,5) i slutet av året. Personalkostnaderna uppgick under verksamhetsåret till 4,1 (4,4) miljoner euro, dvs. 3,3 (4,7) procent av omsättningen.

Kymmenedalens El är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2018 

I bolaget utfördes en personalenkät hösten 2018. Enkäten hade utarbetats av Corporate Spirit Oy. Det goda resultatet ledde till att bolaget tilldelades utmärkelsen Mest inspirerande arbetsplats i serien för små organisationer. Motsvarande enkät utförs nästa gång år 2020.

Det förnyade förfarandet för utvecklingssamtal som går under namnet framgångssamtal, togs i bruk för hela personalen år 2018.

Antalet anställda i medeltal 2014–2018

Åldersfördelning bland personalen 2018

Kvinnor / Män vid slutet av 2018

kvinnor 35 st.
män 24 st.

Personalkostnader 2014–2018