Tillförlitlig energi

  • Vi garanterar energisäkerheten och leveranssäkerheten genom investeringar och kontinuerligt utvecklingsarbete.
  • Vår verksamhet är transparent och öppen i alla faserna av energikedjan från produktion till konsument.
  • Vi utvecklar tjänster och produkter på ett sådant sätt att de är hållbara och effektiva genom hela kedjan.

Inom vårt verksamhetsområde svarar vi för ungefär 103 000 kunders energitillgång. Vår plan för utveckling av nätet fastställer de årliga åtgärderna och investeringsbehoven fram till 2028. Därtill svarar vi även för underhållet av elnätet.

Leveranssäkerhetsmålen baserar sig på elmarknadslagen som förutsätter att 50 procent av kunderna ska omfattas av ett leveranssäkert nät år 2019. År 2023 ska 75 procent av våra kunder omfattas av ett leveranssäkert nät. Under översiktsåret omfattades redan över 60 procent av våra kunder i Kymmenedalens Elnäts område av ett leveranssäkert nät.

Investeringar i leveranssäkerheten 2014–2018

Så här förbättrade vi leveranssäkerheten 2018

Centrala åtgärder för att förbättra leveranssäkerheten var bl.a.:

  • Av mellanspänningsnätet drogs 83 kilometer med jordkablar.
  • I Hollola och Orimattila röjdes elnätets ledningsgator över en sträcka på drygt 400 kilometer.
  • Flygfotograferingar av elnätet genomfördes i områdena kring Kotka, Fredrikshamn, Virolahti och Miehikkälä och i den östra delen av Kouvola.
  • Helikopterröjningar utfördes på en sträcka av sammanlagt 230 kilometer i områdena kring Lovisa, Lappträsk, Askola, Pukkila, Mörskom och Mäntsälä samt södra delen av Orimattila.
  • Bolagets 34:e elstation blev färdig i Miehikkälä.

Målnivån beträffande längden på distributionsstörningar är högst 1,1 timme per kund. Under berättelseåret uppgick längden på distributionsstörningarna per kund i genomsnitt till 0,98 (2,2) timmar. Mängden distributionsstörningar var 2,01 (2,42).

Distributionsstörningarnas längd / kund 2014–2018

Antalet distributionsstörningarna / kund 2014–2018

Enligt kundbelåtenhetsenkäten bedömdes störningsfriheten i eldistributionen vara något svagare jämfört med året innan. Kundernas bedömning av hur snabbt felen reparerades var emellertid bättre än bättre än genomsnittet 3,66 (3,54) för branschen.