Affärsverksamhet

Nätet, produktionen och försäljningen – tre starka stödpelare för verksamheten

Kymmenedalens El är en energikoncern som ägs av 11 städer och kommuner. Koncernen är en av de viktigaste aktörerna inom energibranschen i Finland. Kärnfunktionerna inom affärsverksamheten är produktion och försäljning av elenergi samt nätverksamhet, dvs. elöverföring.

Inom koncernen svarar Kymmenedalens El Ab, som säljer el i hela landet, produktion och försäljning av elektricitet. Kymmenedalens Elnät Ab betjänar cirka 103 000 kunder i fyra landskap. Bolaget svarar för koncernens nätaffärsverksamhet, dvs. för planering, byggande och användning av elnätet. Kymmenedalens El Ab har ägarandelar i Kymppivoima-bolag, Kaakon Alueverkko Oy, Orimattilan Lämpö Oy och Elvera Oy.

Organisaatiokaavio18RUO

Ekonomisk utveckling per affärsverksamhet / bolag, mn€

 Omsättning  Resultat efter finansiella poster* 
   2018  2017 2018 2017*
Enegiaffärsverksamhet  73,5 48,8 1,3 3,2
Kymmenedalens Elnät Ab 54,1 48,0 19,2 12,5*

*Engångsposter i nätets leasingarrangemang inte medräknade