Nätaffärsverksamhet

Elnätets leveranssäkerhet låg nära en rekordnivå

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning uppgick till 54,1 (48,0) miljoner euro och resultat efter finansiella poster var 19,2 (12,5*) miljoner euro. Ökningen av omsättningen berodde på en höjning av elöverföringspriserna som gjordes i början av året och på en ökning av elförbrukningen. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 19 (19). 

År 2018 uppgick elförbrukningen inom bolagets distributionsområde till 1 356 (1 334) miljoner kilowattimmar, vilket är 1,6 procent mer än året innan. Antalet nya anslutningar ökade från året innan – bolaget ingick 240 (217) nya anslutningsavtal. Antalet elanvändare i Kymmenedalens Elnäts distributionsområde var vid årets slut totalt 103 086 (102 823).   

Leveranssäkerheten inom eldistributionen låg nästan på rekordnivå. Längden på distributionsstörningarna var i genomsnitt 0,98 (2,2) timmar per kund.

Antalet nya anslutningar 2014–2018

Övriga
Semesterbostäder
Rad- och höghus
Egnahemshus

Investeringarna fortsatte i samma takt

Investeringarna i jordkabling som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet och de övriga nätinvesteringarna uppgick till 15,2 miljoner euro. Av mellanspänningsnätet drogs 83 kilometer med jordkablar. Mellanspänningsnätets kablingsgrad var 20,2 procent vid årets slut. Elstationen i Miehikkälä och kraftledningen som matar den färdigställdes på hösten. 

Elvera Oy svarade för störningsutredningsarbetet för nätbolaget och till en betydande del för nätbyggandet i enlighet med årskontraktet.

Investeringar i leveranssäkerheten 2014–2018

*Engångsposter i nätets leasingarrangemang inte medräknade