Översiktsperioden i korthet

  • den varma början av året minskade både elförbrukningen och elförsäljningen
  • investeringarna i leveranssäkerheten fortgår enligt planerna
  • bolaget undgick omfattande elavbrott under vintermånaderna
  • ovanligt stor prisvariation på elmarknaden under början av året
  • försäljningen av solelsystem fortsätter att växa
  • försäljningen av system för laddning av elbilar inleddes