Företagsöversikt

Vi har fortsatt att genomföra strategin och under början av året har fokusområdena varit satsningar på nya tjänster och energilösningar samt förbättring av konkurrensförmågan. Vi förverkligar strategin via våra gemensamma värden och nyckelteman. Kunderna, förnyelse, konkurrenskraft och en stark företagsstruktur är hörnstenarna i vår verksamhet.

Elnätets leveranssäkerhet testades under vintern av vinterstormen Aapeli och snöbördorna i början av året. Ändå undgick bolaget omfattande elavbrott. Den målmedvetna satsningen på underhåll och förnyande av elnäten som har pågått redan i flera år återspeglas i förbättrad leveranssäkerhet.

Trenden med växande marknadspriser på el som pågått i nästan ett år stannade upp i slutet av januari. Svängningarna på marknaden har varit exceptionellt starka från och med februari till följd av vädret och förändringar i priset på utsläppsrätter. Marknadspriserna är ändå fortfarande på en betydligt högre nivå jämfört med föregående år.