Uppskattad utveckling under resten av året

Koncernens resultat förutspås förverkligas enligt planerna. Växlingarna i vädret och utvecklingen av marknadspriset på partiel inverkar på utvecklingen av koncernens affärsverksamhetsresultat för resten av året. 

Jämfört med föregående år är marknadspriset på el fortfarande på en avsevärt högre nivå. Prisväxlingarna förväntas fortsätta under slutet av året bl.a. till följd av en osäker ekonomi.