Affärsveksamheten Energi

Under delräkenskapsperioden uppgick energiaffärsverksamhetens omsättning till 28,8 (28,6) miljoner euro och rörelsevinsten till 0,4 (0,6) miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 31 (28).

Elförsäljningen sjönk med 7,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Med undantag av januari var början av året tydligt varmare än året innan vilket minskade elförbrukningen. Elförsäljningen under översiktsperioden var 436 (470) GWh. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 180 (195) GWh.

Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde ökade med 10,7 procent jämfört med början av året 2018. Den största orsaken till ökningen var priset på utsläppsrätter, vilket fördubblades mellan jämförelseperioderna. Medelpriset under perioden var 46 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i genomsnitt 1 (7) procent högre än det allmänna systempriset på börsen.

Intresset för solelsystem bland konsumenterna och i synnerhet bland företagen fortsatte att växa starkt. Kymmenedalens El har sålt solelsystem från början av 2017. Varje år har försäljningen överskridit försäljningen under motsvarande period året innan. Försäljningen av system för laddning av elbilar inleddes i början av 2019.