Företagsöversikt

Finlands regering publicerade i början av juni sina riktlinjer för ett kolneutralt Finland före 2035. Enligt bolagets strategi har alla Kymmenedalens El:s energi-investeringar under de senaste åren inriktats på koldioxidfri elproduktion. Under översiktsperioden var cirka 90 procent av vår elproduktion koldioxidfri. I början av 2010-talet var motsvarande siffra under 50 procent. Bolagets mål är att fortsätta investera i förnybar produktion och avstå från användningen av fossila bränslen i elproduktionen.

Både antalet elöverföringskunder och elförsäljningskunder ökade. Väderförhållandena har under året tillsvidare varit gynnsamma för eldistributionen och det har inte förekommit några omfattande nätstörningar. Även vår målmedvetna satsning på förnyande och underhåll av elnäten återspeglas redan tydligt i leveranssäkerheten.  

Storleken på solelsystem som sålts under översiktsperioden har vuxit och företagens intresse för solel har ökat märkbart. Effekten av solelsystemen som har kopplats till nätet är nästan 4 000 kVA. Installationerna av laddningsställen för elbilar ökade måttligt.  

Under sommaren fördes en aktiv allmän diskussion om prissättningen av elöverföring. Regeringen förväntas presentera två förslag till ändringar i elmarknadslagen under hösten. Periodiseringstiden för elnätbolagens underavkastning förlängs från fyra till åtta år och taket på de årliga prishöjningarna ska sänkas från nuvarande 15 procent. De föreslagna ändringarna bidrar till en stabilare prissättning av elöverföring och de förväntas inte inverka på investeringarna i elnätets leveranssäkerhet.