Nyckeltal

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 76,9 (80,7) miljoner euro. Rörelsevinsten var 15,1 (14,6) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 13,3 (12,1) miljoner euro.  

Investeringarna uppgick till sammanlagt 10,0 (12,2) miljoner euro, varav 8,4 (9,8) miljoner euro var investeringar i elnätet och 1,5 (2,4) miljoner euro övriga investeringar.  

Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 93,6 (112,4) miljoner euro. Soliditeten var 27,0 (21,8) procent. Likviditeten (quick ratio) var 1,5 (1,7). 

I slutet av augusti var antalet fast anställda vid koncernen 58 (60) och antalet visstidsanställda 2 (1).