Affärsveksamhet Energi

Under delräkenskapsperioden uppgick energiaffärsverksamhetens omsättning till 45,0 (47,3) miljoner euro och resultatet efter finansiella poster till 2,3 (1,6) miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 30 (30).

Elförsäljningen sjönk med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan. Med undantag av januari var början av året klart varmare än året innan vilket drog ned på elförbrukningen. Ändringar i enskilda industrikunders elförbrukning var en annan bidragande orsak till en nedgång i försäljningen. Elförsäljningen under översiktsperioden var 660 (734) GWh. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 298 (330) GWh.

Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde sjönk med 3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Partimarknadspriset ökade med över 40 procent 2018, varefter priserna har stabiliserat sig på nuvarande nivå. Medelpriset under perioden var 43,7 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i genomsnitt 10 (7) procent högre än det allmänna systempriset på börsen.

Intresset för solelsystem bland konsumenterna och i synnerhet bland företagen fortsatte att växa. Storleken på systemen som har sålts har vuxit avsevärt jämfört med året innan.