Personal

Antalet anställda i koncernen var i medeltal 58 (60). Antalet fast anställda var 57 (59) i slutet av året. I koncernen gick två anställda i pension och också två nya personer anställdes under året. 

Medelåldern för de fast anställda vid koncernen den 31 december 2019 var 47,2 (47,2) år och medelåldern för de fast anställda vid moderbolaget var 49 (48,3) år.  

Utöver med lagstadgade försäkringar har hela personalen även försäkrats med en gruppförsäkring för fritidsolycksfall.

Koncernens nyckeltal för personal:

2019 2018 2017
Antalet anställda i medeltal under räkenskapsperioden 58 60 64
Antalet fast anställda i slutet av räkenskapsperioden 57 59 62
Löner och arvoden under räkenskapsperioden, milj. euro 3,5 3,4 3,6

Moderbolagets nyckeltal för personal:

2019 2018 2017
Antalet anställda i medeltal under räkenskapsperioden 42 41 45
Antalet fast anställda i slutet av räkenskapsperioden 41 41 43
Löner och arvoden under räkenskapsperioden, milj. euro 2,3 2,2 2,4