2019 i korthet

Viktiga händelser under året

01–04 / 2019

 • Stormen Aapeli inledde året med hårda vindar, stormbyar och kraftig snöyra. Kymmenedalens Elnäts område klarade sig genom stormen med relativt små skador.
 • Vi inledde försäljningen av laddningsstationer för elbilar via produktfamiljen KSOY Oma lataus. Målgruppen är hushåll, företag och husbolag.
 • Vi anslöt oss till det sociala nätverket Instagram under användarnamnet ksoy_arkivirtaa.
 • I februari meddelades att Kymmenedalens Elnät Ab, Lappeenrannan Energiaverkot Oy och Järvi-Suomen Energia Oy samt Elvera Oy ska grunda ett gemensamt bolag som producerar nätövervakning och drifts- och underhållstjänster. Bolaget fick senare namnet Enerva Oy.
 • På webbplatsen publicerades en investeringskarta som på årsnivå ger en bild av nätbolagets investeringsobjekt från stora investeringar i leveranssäkerhet till genomförandet av helikopterröjning.
 • Evenemanget Virtaa palloon (Ström i bollen) för barnfamiljer växte och anordnades på tre olika orter: i Kotka, Kouvola och Orimattila. Vi också träffade kunder bland annat under vårturnén till stormarknader och på olika mässor.

05–08 / 2019

 • DI, TkDr Jouni Pylvänäinen inledde sitt arbete som verkställande direktör för Kymmenedalens Elnät Ab.
 • Vi tog i bruk en ny kundservicekanal, KSOY Chat. Samtidigt utökades kundtjänsttiderna eftersom KSOY Chat betjänar även kvällstid och på lördagar.
 • Flygfotografering av elnätet utfördes i Hollola, Orimattila, Mörskom och Lappträsk. Nätet fotograferades över en sträcka på mer än 1300 km. Fotograferingarna utgör en viktig del av nätunderhållet och leveranssäkerheten.
 • Helikopterröjning utfördes i 20 kV ledningsområdet i Luumäki, Kouvola och Miehikkälä över en sträcka på omkring 200 km.
 • På sträckan Pernå–Forsby förverkligades den största investeringen i dragning av jordkablar under året.
 • Vi var med på Bostadsmässan i Kouvola 11.7−12.8. 
 • Inspektionsflygningar och uppletande av felställen utfördes med drönare, dvs. obemannade helikoptrar i hela nätområdet.
 • Omfattande saneringsåtgärder utfördes på elstationen i Purhonoja i Koria.
 • KSOY sommarturnén besökte sex olika evenemang i vårt verksamhetsområde under sommaren.

09–12 / 2019

 • Vi deltog i den riksomfattande Energisparveckan och ordnade under veckan bl.a. två pop up-evenemang i samarbete med Kymmenedalens energirådgivare.
 • Hela elstationen i Elimä förnyades. Stationen möjliggör elöverföring och -distribution till Elimä kyrkby, Teuroinen, Villikkala, Raussila och Svenskby.
 • 110 kV kraftledningsprojektet mellan Borgå och Askola väckte mycket diskussion bland invånarna i området och i medierna. Kymmenedalens Elnät Ab planerar att bygga en ny kraftledning från Fingrids elstation i Borgå till Askola för att förbättra elleveranssäkerheten.
 • KSOY Stipendier var igen öppna att ansökas och de delades ut i november. Vi tog emot över 220 ansökningar och delade ut 14 stipendier. En ny kategori var hobbyunderstöd.
 • Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet, dvs. LUT-universitetet, Kymmenedalens Elnät, Järvi-Suomen Energia, PKS Sähkönsiirto och Savon Voima Verkko inledde studien Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko (Det flexibla och funktionssäkra eldistributionsnätet). Studien pågår till år 2022.
 • Via kampanjen Hyvän mielen jouluäänestys donerade vi medel till Cancerstiftelsen, Rädda Barnen r.f. och Pyttis fågelhem.