Nyckeltal 2019

  2019  2018  2017  2016  2015 
 Omsättning, milj. euro 119,7  124,2  93,6  94,1  93,9 
Rörelsevinst, milj. euro  22,9   23,0 53,7  13,4  9,1 
Rörelsevinst %  19,2   18,5 57,4  14,3  9,7 
Balansräkning, milj. euro  265,2   269,0 266,9  262,7  258,1 
Utbetald utdelning, milj. euro  9,6  8,5  8,3  11,0  11,0 
Utbetald utdelning, euro / aktie  57,3   50,7 49,5  47,9  47,9 
Investeringar, milj. euro  18,0   18,0 17,1  28,3  21,2 
 Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,9 14,6  31,9  12,0  6,1 
Soliditet %  28,2   24,7 20,1  34,8  33,4 
Likviditet (Quick Ratio)  1,4   1,3 1,9  1,4  1,7 
Antal anställda i genomsnitt  58   60 64  84  137