Affärsveksamhet

Nätet, produktionen och försäljningen – tre starka stödpelare för verksamheten

Kymmenedalens El är en energikoncern som ägs av 10 städer och kommuner. Koncernen är en av de viktigaste aktörerna inom energibranschen i Finland. Kärnfunktionerna inom affärsverksamheten är produktion och försäljning av elenergi samt nätverksamhet, dvs. elöverföring.

Inom koncernen svarar Kymmenedalens El Ab, som säljer el i hela landet, produktion och försäljning av elektricitet. Kymmenedalens Elnät Ab betjänar cirka 103 000 kunder i fyra landskap. Bolaget svarar för koncernens nätaffärsverksamhet, dvs. för planering, byggande och användning av elnätet. Kymmenedalens El Ab har ägarandelar i Kymppivoima-bolag, Kaakon Alueverkko Oy, Orimattilan Lämpö Oy, Elvera Oy och Enerva Oy.

OrganisaatiokaavioRUO 19_10 (ID 63805).jpg

Ekonomisk utveckling per affärsverksamhet / bolag, mn€

   Omsättning Resltat efter finansiella poster 
   2019 2018  2019  2018 
 Energiaffärsverksamhet 71,2  73,5  2,9  1,3 
 Kymmenedalens Elnät Ab 52,8  54,1  18,1  19,2