Företagsöversikt

I likhet med många andra bolag övergick KSOY i mars huvudsakligen till distansarbete för att bromsa upp spridningen av coronaviruspandemin. Pandemin och åtgärderna i anslutning till den har inte nämnvärt påverkat KSOY:s affärsverksamhet. Eldistributionen och -försäljningen har fortsatt normalt även om en stor del av de anställda distansarbetar.

På eldistributionen under början av året har inverkat både vinterstormen Tuuli i februari och hårdare vindar än normalt. Ändå undvek bolaget omfattande elavbrott och på grund av den snöfattiga vintern förekom det inga skador till följd av snöbörda i år. Satsningar på underhåll och förnyandet av elnäten återspeglas i form av färre elavbrott och förbättrad leveranssäkerhet till våra kunder.  

Elmarknadspriserna sjönk drastiskt genast i början av året. Den exceptionellt varma vintern minskade avsevärt på förbrukningen. Samtidigt bidrog det regniga och blåsiga vädret till att öka utbudet av vatten- och vindkraft. Vattenresurserna i Norden var i slutet av april tydligt högre än genomsnittsnivåerna. Tillsammans orsakade dessa faktorer den brantaste nedgången av marknadspriserna på flera år.