Nyckeltal

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 40,1 (46,7) miljoner euro. Rörelsevinsten var 7,3 (7,7) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 5,5 (5,8) miljoner euro.  

Investeringarna uppgick till sammanlagt 4,3 (3,1) miljoner euro, varav 3,5 (2,6) miljoner euro var investeringar i elnätet och 0,8 (0,5) miljoner euro övriga investeringar.

Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 95,4 (97,7) miljoner euro. Soliditeten var 25,4 (23,3) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,5 (1,3).

I slutet av april var antalet fast anställda vid koncernen 59 (59) och antalet visstidsanställda 2 (2).