Affärsveksamhet Energi

Under delräkenskapsperioden uppgick energiaffärsverksamhetens omsättning till 23,0 (28,8) miljoner euro och vinsten efter finansiella poster till 0,6 (0,2) miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 31 (31).

Elförsäljningen sjönk med 7,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Minskningen berodde på den ovanligt varma perioden under januari–mars. Temperaturen var cirka sex grader högre än medeltemperaturen på lång sikt. Elförsäljningen under översiktsperioden var 405 (436) GWh. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 153 (180) GWh.

Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde sjönk med 50 procent jämfört med början av året 2019. Medelpriset under perioden var 23 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i genomsnitt 10 €/MWh högre än det allmänna systempriset på börsen.