Uppskattad utveckling under resten av året

Koncernens resultat för hela året uppskattas bli mindre än resultatet för året innan. Coronasituationen förutspås minska förbrukningen av elektriciteten något i vårt verksamhetsområde under slutet av året. Dessutom uppskattas situationen påverka elförbrukningen i hela marknadsområdet och därigenom förlänga läget med överutbud. Prognosen har redan lett till att priserna på elderivaten under slutet av året har sjunkit. Nedgången av priserna försvagar elproduktionens lönsamhet och resultatförväntningarna under de närmaste åren.