Översiktsperioden i korthet

  • Den varma vintern och coronabegränsningarna miskade elförbrukningen.
  • Driftcentralverksamheten överfördes i juni 2020 till Enerva Oy
  • Ett ramavtal om bygg- och servicearbeten i elnätet ingicks med Elvera Oy.
  • Redan över 1 000 solelsystem är anslutna till bolagets elnät.
  • Koncernens resultat för hela året kommer att bli mindre än året innan.