Nyckeltal

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 69,2 (76,9) miljoner euro. Rörelsevinsten var 10,3 (15,1) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 9,3 (13,3) miljoner euro.  

Investeringarna uppgick till sammanlagt 9,6 (10,0) miljoner euro, varav 8,4 (8,4) miljoner euro var investeringar i elnätet och 1,1 (1,5) miljoner euro övriga investeringar.  

Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 101,3 (93,6) miljoner euro. Soliditeten var 27,5 (27,0) procent. Likviditeten (quick ratio) var 2 (1,5). 

I slutet av augusti var antalet fast anställda vid koncernen 59 (58) och antalet visstidsanställda 2 (2).