Affärsveksamhet Energi

Under delräkenskapsperioden uppgick energiaffärsverksamhetens omsättning till 38,5 (45,0) miljoner euro och vinsten efter finansiella poster till 0,8 (2,3) miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 31 (30).

Elförsäljningen sjönk med 3,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Minskningen berodde på den ovanligt varma vintern. Ytterligare sänkte coronabegränsningarna företagens elförbrukning något. Elförsäljningen under översiktsperioden var 636 (660) GWh. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 271 (298) GWh.

Partimarknadspriset på el rasade på grund av den regniga, varma och blåsiga vintern såväl i Finland som på nordisk nivå. Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde sjönk med 43 procent jämfört med motsvarande period året innan. Medelpriset under perioden var 25,0 €/MWh. Norges historiskt stora vatten- och snöreserver pressade ned det allmänna systempriset på börsen till en rekordlåg nivå. Systempriset var 9,3 €/MWh (39,8) under översiktsperioden.

Försäljningen av solelsystem förblev på föregående delårsperiodens nivå.