Finansiell ställning och resultat

Koncernens omsättning uppgick till 107,9 (119,7) miljoner euro. Rörelsevinsten var 16,9 (22,9) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 14,5 (19,1) miljoner euro. 

Moderbolagets omsättning uppgick till 62,0 (72,3) miljoner euro. Den största orsaken till nedgången jämfört med året innan var en minskning av elförsäljnings- och elproduktionsvolymen och en nedgång i elpriset. Rörelsevinsten var –1,3 (1,5) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 12,4 (15,2) miljoner euro. Moderbolagets utdelningsintäkter och mottagna koncernbidrag uppgick sammanlagt till 16,7 (17,7) miljoner euro. 

Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 97,2 (92,4) miljoner euro vid årets slut. Soliditeten var 28,9 (28,2) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,6 (1,4). 

Moderbolagets externa lånekapital uppgick till 47,6 (51,7) miljoner euro vid årets slut. Likviditeten (Quick ratio) var 3,1 (1,8). 

Koncernens investeringar uppgick till sammanlagt 17,2 (18,0) miljoner euro, varav 15,0 (15,5) miljoner euro var investeringar i elnätet och 2,2 (2,5) miljoner euro utgjorde övriga investeringar. Moderbolagets investeringar uppgick till 1,0 (1,6) miljoner euro.

Nyckeltal för koncernens finansiella ställning och resultat:   

2020 2019 2018
Omsättning, milj. euro 107,9 119,7 124,2
Rörelsevinst, milj. euro 16,9 22,9 23,0
Rörelsevinst, % 15,6 19,2 18,5
Avkastning på eget kapital, % 19,4 27,4 31,2
Avkastning på investerat kapital, % 10,9 14,9 14,6
Soliditet, % 28,9 28,2 24,7
Likviditet (Quick ratio) 1,6 1,4 1,3

Nyckeltal för moderbolagets finansiella ställning och resultat:

2020 2019 2018
Omsättning, milj. euro 62,0 72,3 74,7
Rörelsevinst, milj. euro –1,3 1,5 0,2
Rörelsevinst, % –2,1 2,0  0,3
Avkastning på eget kapital, % 27,8 38,1 44,5
Avkastning på investerat kapital, % 1,5 3,4  1,6
Soliditet, % 39,8 41,7 34,9
Likviditet (Quick ratio) 3,1 1,8 1,1