Personal

Antalet anställda i koncernen var i medeltal 59 (58). Antalet fast anställda var 61 (57) i slutet av året. I koncernen sade en person upp sig och fem nya personer anställdes under året.  

Medelåldern för de fast anställda vid koncernen den 31 december 2020 var 47,2 (47,2) år och medelåldern för de fast anställda vid moderbolaget var 48,6 (49) år.  

Utöver med lagstadgade försäkringar har hela personalen även försäkrats med en gruppförsäkring för fritidsolycksfall.

Koncernens nyckeltal för personal:

2020 2019 2018
Antalet anställda i medeltal under räkenskapsperioden 59 58 60
Antalet fast anställda i slutet av räkenskapsperioden 61 57 59
Löner och arvoden under räkenskapsperioden, milj. euro 3,4 3,5 3,4

Moderbolagets nyckeltal för personal:

2020 2019 2018
Antalet anställda i medeltal under räkenskapsperioden 42 42 41
Antalet fast anställda i slutet av räkenskapsperioden 44 41 41
Löner och arvoden under räkenskapsperioden, milj. euro 2,3 2,3 2,2