Forskning och utveckling

Inom Kymmenedalens El pågår sedvanligt utvecklingsarbete som hänför sig till affärsverksamheterna och datasystemen. Bolaget medverkar genom Kymppivoima Oy i projekt för produktion av vindkraft. I enlighet med det nationella energieffektivitetsavtalet har bolaget förbundit sig att främja en effektiv användning av energi. Kymmenedalens El deltar också i elforskningspoolens verksamhet och tillsammans med intressegrupperna i sitt område i olika regionala projekt och utredningar som gäller energieffektivitet, förnybar energi och småskalig elproduktion.  

Kymmenedalens El har förbundit sig att finansiera professuren i energilagring vid Villmanstrand tekniska universitet. Professurens mål är att stärka forsknings- och utvecklingsarbetet inom denna sektor i sydöstra Finland.  

Kymmenedalens Elnät har deltagit i flera projekt med anknytning till nätverksamhet under året, till exempel i det sameuropeiska projektet OneNet, vars mål är att utveckla en flexibel marknad samt i Villmanstrand tekniska universitets samprojekt Joustava ja toimintavarma sähköverkko (Flexibelt och funktionssäkert elnät).