Underskrifter i verksamhetsberättelsen

Kouvola, den 4 mars 2021

                                                                                       STYRELSEN

                                                                                       Mia Heijnsbroek-Wirén                                   

                     Jarkko Harjumaaskola                            Harri Helminen                                 Kim Jordas   

                    Jussi Karinen                                               Mika Lampola                                   Antti Rämä   


                                                                                       Aku Pyymäki
                                                                                       verkställande direktör


Revisionsberättelsen över utförd granskning har lämnats i dag. 

Kouvola, den 4 mars 2021 

KPMG Oy Ab   

Teija Sutinen
CGR