2020 i korthet

Händelser under året

01–04 / 2020

 • Stormen Tuuli härjade i februari och bröt av elektriciteten på många ställen i Kymmenedalens Elnäts distributionsområde.
 • Ett pilotprojekt med drönare genomfördes i distributionsnätets skärgårdsmål och målen filmades med en miniatyrhelikopter för att kontrollera stormskador i mars.
 • I mars övergick personalen till att arbeta på distans och kundtjänsten övergick till största delen till de elektroniska servicekanalerna på grund av coronapandemin.
 • Det första avsnittet av KSOY Studio lades ut på nätet. Avsnittet handlar om solel och det sågs mer än 50 000 gånger under 2020. 

05–08 / 2020

 • I Kouvola utfördes kvistning av träd i närheten av ledningsgatan med helikopter i Anjala, Inkeroinen, Sippola, Elimä och Koria samt i Kungsböle i Lovisa.
 • I områdena i Askola och Lovisa utfördes flygfotografering som ett led i underhållet av nätet och leveranssäkerheten. Omkring 900 kilometer av nätet fotograferades.
 • Övervakningen av elnätet och driftverksamheten övergick till Enerva Oy i juni.
 • Kymmenedalens Elnät Ab ingick ett treårigt bygg- och underhållsavtal för distributionsnätet med Elvera Oy.

09–12 / 2020

 • Stormen Aila orsakade störningar i eldistributionen i september.
 • I september donerade vi utgående från ansökningar 1 000 reflexer för trygghet i vardagen.
 • Idrotts- och kulturstipendier och hobbystöd beviljades till 13 sökande.
 • Koncernens strategi uppdaterades. Strategin fastställer kärnområdena för elnätsverksamheten, energiproduktionen, försäljningsverksamheten av el och tjänster samt för KSOY-gemenskapen.
 • Stormen Liisa slog mot vårt område kraftigare än förutspått i november och orsakade störningar i eldistributionen.
 • Under året togs cirka 250 kilometer nytt jordkabelnä i bruk.
 • I december publicerade vi en karta över vårt nätområde. På den ser man de regionala effektuppgifterna som kan utnyttjas i planeringen och förverkligandet av laddningsställen för elbilar.
 • Insamlingen Hyvä joulumieli valdes till föremål för personalens juldonation.