Nyckeltal 2020

  2020 2019  2018  2017 2016
 Omsättning, milj. euro 107,9 119,7 124,2 93,6  94,1
Rörelsevinst, milj. euro  16,9 22,9 23,0 53,7  13,4
Rörelsevinst %  15,6   19,2 18,5 57,4 14,3
Balansräkning, milj. euro  274,8  265,2 269,0 266,9  262,7
Utbetald utdelning, milj. euro  8,4 9,6 8,5  8,3  11,0 
Utbetald utdelning, euro / aktie  50,0  57,3 50,7  49,5 47,9 
Investeringar, milj. euro  17,2  18,0 18,0 17,1 28,3
 Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,9 14,9  14,6 31,9 12,0
Soliditet %  28,9   28,2 24,7 20,1 34,8
Likviditet (Quick Ratio)  1,6   1,4 1,3  1,9 1,4
Antal anställda i genomsnitt  59  58 60  64  84