Affärsverksamhet

Nätet, produktionen och försäljningen – tre starka stödpelare för verksamheten

Kymmenedalens El är en energikoncern som ägs av 10 städer och kommuner. Koncernen är en av de viktigaste aktörerna inom energibranschen i Finland. Kärnfunktionerna inom affärsverksamheten är produktion och försäljning av elenergi samt nätverksamhet, dvs. elöverföring.

Inom koncernen svarar Kymmenedalens El Ab, som säljer el i hela landet, produktion och försäljning av elektricitet. Kymmenedalens Elnät Ab betjänar cirka 103 000 kunder i fyra landskap. Bolaget svarar för koncernens nätaffärsverksamhet, dvs. för planering, byggande och användning av elnätet. Kymmenedalens El Ab har ägarandelar i Kymppivoima-bolag, Kaakon Alueverkko Oy, Orimattilan Lämpö Oy, Elvera Oy och Enerva Oy.

OrganisaatiokaavioRUO 19_10 (ID 63805).jpg

Ekonomisk utveckling per affärsverksamhet / bolag, mn€

   Omsättning    Resultat efter finansiella poster
   2020 2019 2020  2019 
 Energiaffärsverksamhet 61,0  71,2  0,3 2,9
Kymmenedalens Enlät Ab  51,3  52,8 15,6  17,9