Energiaffärsverksamhet

Energiaffärsverksamhetens omsättning uppgick till 61,0 (71,2) miljoner euro och resultatet efter finansiella poster var 0,3 (2,9) miljoner euro. Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde sjönk med 36 procent jämfört med 2019. Medelpriset under året var 28,0 €/MWh.

Den rekordartat varma vintern minskade elförsäljningen

Elförsäljningen sjönk jämfört med året innan. Orsaken till nedgången var den rekordartat varma vintern, vilket minskade behovet av uppvärmning. Elförsäljningen var 986 (1 043) miljoner kilowattimmar.

Lampotilan_kehitys_RUO_2020.jpg

Redan över 94 procent av elproduktionen är kolheutral

Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 416 (463) miljoner kilowattimmar. Enligt strategin övergår bolaget till helt kolneutral elproduktion under de närmaste åren. År 2020 var andelen kolneutral produktion redan över 94 procent, varav andelen vindkraft var 16,4 procent.

KSOY_sahkon_tuotantoRUO_2020.jpg

Byggandet av vindkraftparken i Teuva fortskred bra trots coronaläget. Kymmenedalens El Ab är en av de elbolag som investerar i parken. Investeringen ökar Kymmenedalens El Ab:s vindkraftsproduktion med cirka 20 procent och uppnår en årlig produktionsvolym på cirka 80 GWh. Parken blir färdig i början av 2022.

Redan hundratals solelsystem per år ansluts till elnätet

Till Kymmenedalens Elnäts elnät har anslutits redan cirka 1 100 solelsystemen, vars totaleffekt är 7,5 MW. El köps också från närmare 1 100 småproducenter. År 2020 har sammanlagt 292 nya solelsystem anslutits till elnätet.

Solelsystemen ansluten i nätet 2016–2020

Förnyandet av kundinformationssystem framskred och sysselsatte hela året

Förnyandet av bolagets kundinformationssystem pågick under hela år 2020. Systemet tas i bruk våren 2021.