Nätaffärsverksamhet

Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning uppgick till 51,3 (52,8) miljoner euro och rörelsevinsten var 15,6 (17,9) miljoner euro.

Priserna på elöverföring höjdes inte år 2020 

År 2020 levererades 1 206 (1 275) miljoner kilowattimmar el till bolagets kunder och den totala elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 1 261 (1 328) miljoner kilowattimmar. Elförbrukingen minskade med 5 procent jämfört med året innan. Antalet nya anslutningar ökade litet från året innan – bolaget ingick 200 (186) nya anslutningsavtal. Antalet elanvändare i Kymmenedalens Elnäts distributionsområde var vid årets slut totalt 103 236 (103 125).  

År 2020 ökade längden på elavbrott per kund till följd av stormar som drabbade bolagets distributionsområde – längden var 2,46 (1,38) timmar per kund.

Elnätets leveranssäkerhet förbättrades genom investeringar

Investeringarna i jordkabling som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet och de övriga nätinvesteringarna uppgick till litet över 16 miljoner euro. Cirka 140 kilometer av mellanspänningsnät drogs längs kablar. Mellanspänningsnätets kablingsgrad var 25,1 procent vid årets slut.

De mest betydande investeringarna var omfattande jordkablingsprojekt i Siltakylä i Pyttis, i Raussila i Elimä samt i Luumäki och i Sippola i Kouvola. Dessutom genomfördes omfattande saneringar på elstationerna i Korkeakoski i Kouvola och i Virojoki.

Mellanspänningsnätets kablingsgrad 2016–2020

Lågspänningsnätets kablingsgrad 2016–2020