Företagsöversikt

Finlands regering offentliggjorde i januari sin proposition till riksdagen om ändring av elmarknadslagen. Syftet med propositionen är att dämpa uppgången av priset på eldistribution och skära ned eldistributionsbolagens avkastning. Energimyndigheten förväntas ändra på de nuvarande tillsynsförfarandena efter att lagändringen träder i kraft.

Under vintern var vädret kallare än året innan vilket ledde till att elförbrukningen ökade. Under början av året var väderförhållandena lugna och även om det fanns rikligt med snö i regionen, undvek bolaget omfattande elavbrott. Satsningar på underhåll och förnyandet av elnäten återspeglas i form av färre elavbrott och förbättrad leveranssäkerhet till våra kunder. 

Elmarknadspriserna fördubblades från året innan. Orsaken till prisutvecklingen är de förändrade väderförhållandena. Början av året 2020 var exceptionellt varm och partimarknadspriset sjönk till en rekordartat låg nivå. Temperaturen under vintern 2021 var däremot nära långtidsmedelvärdet, vilket bidrog till att höja marknadspriserna.